สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯนำคณะสื่อมวลชนไทยเยือนกัมพูชา

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นำคณะผู้แทนสมาคมเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนของสื่อมวลชนระหว่างสองประเทศ ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย และ SCG