คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสำนักข่าวเกาะสันติภาพ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวกัมพูชา โครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนของสื่อมวลชนสองประเทศ

โอกาสนี้คณะผู้แทนสมาคมฯ ได้ร่วมกิจกรรม จัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “The Beauty of our Community” เพื่อส่งเสริมความสวยงามของสังคมกัมพูชาให้เป็นที่ประจักษ์ให้เกิดความภาคภูมิใจผ่านภาพถ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทั้งช่างภาพสื่อมวลชน และช่างภาพอิสระได้ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่ง สมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian Journalists) สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ในกัมพูชา โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว (Ministry of Tourism) กระทรวงบริหารจัดการที่ดิน ผังเมือง และการก่อสร้าง (Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction) และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลให้กับทั้ง 5 ผลงานชนะเลิศ จากทั้งหมด 87 คัดเหลือ 29 ชิ้นงาน ที่ส่งเข้าประกวด โดยมี เอกอุดม เปญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย คุณอัศวิน ลี้พล Head of Human Resources International ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด และผู้บริหารระดับสูงจากส่วนราชการของกัมพูชา ตลอดจนสื่อมวลชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ American University of Phnom Penh (AUPP) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

(จากซ้ายไปขวา) นายง้วน เสรัต รองผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ นางสาวทอง สุวรรณรังสี ผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ และ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำโดย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ ได้เยี่ยมชมการทำงานและการบริหารของสำนักข่าวเกาะสันติภาพ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสาวทอง สุวรรณรังสี ผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ นายง้วน เสรัต รองผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ

นาย ง้วน เสรัต รองผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ กล่าวต้อนรับและเปิดเผยว่า สำนักข่าวเกาะสันติภาพ ยินดีต้อนรับผู้แทนสมาคมฯ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนสมาคมฯ มาเยี่ยมชมสำนักข่าวครั้งนี้ เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกัมพูชาและ สื่อมวลชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

นายง้วน เสรัต รองผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ

รองผู้อำนวยการบริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ กล่าวต่อว่า สำหรับสำนักข่าวเกาะสันติภาพ มีอายุเก่าแก่ที่สุดโดยเริ่มต้นครั้งแรกปี ค.ศ. 1968 และหยุดไปช่วงหนึ่งในยุคเขมรแดง และเริ่มต้นใหม่ ค.ศ. 1993 สำนักข่าวแห่งนี้ยืนเคียงข้างประชาชนมาโดยตลอด เป้าหมายหลักคือ สร้างแพลตฟอร์มให้ตรงกับผู้บริโภค เราให้ความสำคัญกับผู้อ่านเป็นอย่างแรก อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนสำนักข่าวพร้อมก้าวไปกับประชาชน ปัจจุบันสำนักข่าวมีทั้งหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ซึ่งในโลกออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

นายมงคล กล่าวว่า การมาสำนักข่าวแห่งนี้ ทำให้เห็นถึงการปรับตัวจากสื่อสิ่งพิมพ์มาเป็นออนไลน์ ซึ่งมีความเหมือนของไทยที่คนข่าวหนังสือพิมพ์ต้องหันมาเรียนรู้ข่าวออนไลน์ให้มากขึ้น และการใช้นักข่าวรุ่นใหม่ให้เข้าถึงวัยรุ่นยุคปัจจุบัน และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสำนักข่าวเกาะสันติภาพ ที่ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี.