ผู้ว่าฯ จังหวัดแกบนำคณะสื่อมวลชนไทยชมไร่พริกไทย ไร่ออแกนนิก และฟาร์มเลี้ยงม้าและวัวที่จังหวัดแกบ

เมื่อวันที่ 21 ตค.66 นายโซม ปิสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแกบ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะเข้าชมไร่พริกไทยสายพันธุ์กำปอตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ของนายงวน เปรือง ที่มีผลผลิตส่งออกประเทศแถบยุโรป 30 ตันต่อปี และพาไปไร่ออแกนนิกของบริษัท Aries farm ปลูกฝรั่งและพริกไทย นำชมโดยนายเชง เฮง ผู้จัดการฟาร์ม ได้วางเป้าหมายไว้จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรแบบธรรมชาติปลอดสารเคมี

สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดแกบได้พาคณะสมาคมนักข่าวไทยเข้าชมฟาร์ม SV Ranch กัมพูชา เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าแข่ง และเลี้ยงวัวสายพันธุ์ต่างประเทศนำชมโดยนายลง โซเพีย ผู้จัดการของฟาร์ม

กิจกรรมดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างสื่อมวลชน 2 ประเทศ โดยในปีนี้สมาคมนักข่าวกัมพูชาเป็นเจ้าภาพต้อนรับสมาคมนักข่าวนักหนังสืแพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

นายงวน เปรือง เกษตรกรเจ้าของไร่พริกไทยสายพันธุ์กำปอต
พริกไทยสายพันธุ์กำปอตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจีไอ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ที่ไร่ของนายนายงวน เปรือง
ไร่ออแกนนิกของบริษัท Aries farm ปลูกฝรั่งและพริกไทย
นายเชง เฮง ผู้จัดการฟาร์ม บริษัท Aries farm
นายโซม ปิสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแกบ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ตรงกลาง) นำคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชมฟาร์ม SV Ranch กัมพูชา นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (ใส่หมวกเสื้อฟ้า)
นายลง โซเพีย ผู้จัดการของฟาร์ม SV Ranch กัมพูชา
นายโซม ปิสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแกบ ราชอาณาจักรกัมพูชา พาคณะสื่อมวลชนไทยและกัมพูชาชมโรงเลี้ยงวัวสายพันธุ์ต่างประเทศ