โรงพยาบาลหัวเฉียวร่วมสวัสดีปีใหม่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นางอุษา มีชารี กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผู้จัดการ สมาคมฯ ให้การต้อนรับนางสาวศิริรัตน์ ทูลธรรม หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหัวเฉียวในโอกาสที่มาสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗