แบบสำรวจการใช้ AI ในกระบวนการทำข่าวและเนื้อหาอื่น ๆ ของสื่อมวลชนในปัจจุบัน  

เรียน หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว นักข่าว และสื่อมวลชนทุกท่าน (หนังสือพิมพ์  วิทยุ-โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ)

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อสำรวจข้อมูลและนำไปประมวล​ เป็นเนื้อหาประกอบในหนังสือวันนักข่าวประจำปี 2567

ขอความกรุณาตอบภายใน 31 มกราคม 2567 และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

https://forms.gle/JS2pyqNBkKxMGeuUA