กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓เรื่อง “เบื้องหลังการทำข่าวเปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง”

 


เจาะเบื้องหลังการทำข่าวเปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง !!!

พุธที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนไทย  จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสาธารณะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553  ในหัวข้อ "เบื้องหลังการทำข่าวเปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง"

งานนี้ ได้ 3 นักข่าวเจาะหัวเห็ด จากหนังสือพิมพ์มติชน  มาฉายภาพเบื้องหลังการทำข่าวเปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง  ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2552   ให้กับน้องๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ อย่างถึงแก่น   อันประกอบด้วย  "มนตรี จุ้ยม่วงศรี"   "อาทิตย์ ลมูลปลั่ง"  และ "ศศินภา วัฒนวรรณรัตน์"    ร่วมด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน ได้แก่  สกุล บุณทยทัต   อาจารย์คณะอักษารศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร  หนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัลข่าวยอดเยี่ยม  อิศรา อมันตกุล   และ อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศสาสตร์ จุฬาฯ   
เนื้อหาภายในงาน คือ การบอกเล่าเบื้องหลังและกระบวนการทำข่าวเจาะหรือการทำข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative Reporting)  ชิ้นนี้อย่างหมดเปลือก จาก 3 นักข่าวไฟแรง ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจับประเด็นค้นข่าว การได้มาของประเด็นข่าว เทคนิคการสนทนากับแหล่งข่าว และประสบการณ์ในสนามข่าวส่วนตัวของนักข่าวทั้ง 3 ท่านแบบนาทีต่อนาที  รวมทั้งได้แง่คิด จากคุณค่าข่าว และผลกระทบของข่าวเชิงลึก
นอกจากนี้ อาจารย์สกุล และ อลงกรณ์ ยังฉายภาพสะท้อนสังคมไทย ผ่านโครงสร้างประเทศไทย โดยเฉพาะเบื้องหน้าเบื้องหลังการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยที่นักศึกษาหลายคนไม่เคยรู้  ได้อย่างเข้มข้น
ภายในงาน มีนักศึกษาและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และจากต่างสถาบัน ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก
ครั้งต่อไป โครงการห้องเรียนสาธารณะ สมาคมนักข่าวฯ จะพาคุณไปเจาะเบื้องหลังคนข่าวคนไหน ที่ไหน อย่างไร  ติดตามความเคลื่อนไหวได้เร็วๆ นี้ ....