หัวเรื่อง Media Strategy-เนื้อหาวิดีโอ

หัวเรื่อง Media Strategy

นายธันยวัชร์   ไชยตระกูลชัย
นักกลยุทธ์การตลาด

วิดีโอ 1

{mp4-flvremote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540619-vdo1.mp4{/mp4-flvremote}

วิดีโอ 2

{mp4-flvremote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540619-vdo2.mp4{/mp4-flvremote}

วิดีโอ 3

{mp4-flvremote}http://www.tja.or.th/images/sound2554/540619-vdo3.mp4{/mp4-flvremote}