14 ก.ย.55-ห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”-มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

พญ.  เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความรู้รับนักศึษาที่เข้าร่วมการอบรมโครงการห้องเรียนสาธารณะ เมืีอวันที่ 14 กันยายน 2555 เรื่อง การแพทย์แผนไทย โดยกล่าวว่า บัตรทอง 30 บาทเพิ่มสิทธิในการประกันสุขภาพ โดยมีบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลมากกว่า 2800 แห่งทั่วประเทศ บริการแพทย์แผนไทยได้นำยาสมุนไพรมาช่วยในการบำรุงรักษาผู้ป่วย  เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา มีคุณแม่เข้ามาใช้บริการฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดบุตร เพิ่มเป็น 10 เท่าจากปีแรกที่เปิดให้บริการ

และกล่าวเสริมว่าการฟื้นฟูแม่หลังคลอดมีบริการทั้งหมด 5 กิจกรรมใน 1 วันประกอบด้วย การนวดไทย การประคบ ทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพรไทย และบริการให้คำแนะนำหลังคลอด

 

นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข   ที่ปรึกษา อนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุ และนิวมีเดียสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อนุกรรมการวิชาการ สมาคมฯ ร่วมกับอาจารย์สกล  กิจจริต รักษาคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการห้องเรียนสาธารณะ "สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ" เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ”

วันศุกร์ที่  14 กันยายน  2555  เวลา 09.00-17.00  น.

คณะนิเทศศาตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

09.00  น.                      ลงทะเบียน

09.30  - 09.45 น.          กล่าวต้อนรับ

โดย     อาจารย์สกล  กิจจริต

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

09.45 – 10.45  น.         ฝึกคิดประเด็นข่าว

โดย    นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช หัวหน้าข่าวรายงานพิเศษ นสพ.คมชัดลึก

10.45  - 11.30  น.         เทคนิคเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ

โดย   นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข   บรรณาธิการกลุ่มข่าววิทยุ และนิวมีเดีย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

11.30  - 12.30  น.        บรรยาย เรื่อง การแพทย์แผนไทย

โดย     พญ.  เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

12.30  - 13.30  น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30  - 15.00 น. ฝึกเขียนข่าว

15.00  - 15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.15  -16.30  น.          วิพากษ์ผลงาน และประกาศลการประกวดข่าว

16.30  - 17.00   น.        สรุปการอภิปราย และมอบเกียรติบัตร