ประชุมวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ

ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยและสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสถาบันอิศรา หัวข้อ บทเรียนสื่อ: อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน

นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากมีนักวิชาการและนักวิชาชีพหลายท่าน เรียกร้องให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัยและรับการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ บทเรียนสื่อ: อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ออกไปอีก

 

ดังนั้น จึงขยายเวลาจากเดิมวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ 17 เมษายน 2552 โดยสถานที่จัดงานคือ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายทางวิชาการ

สำหรับ การจัดประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพสื่อมวลชน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบของผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวได้ โดยต้องมีเนื้อหาของผลงานทางวิชาการในหัวข้อต่อไปนี้ 1.สื่อในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง 2. บทบาทสื่อ กับการรายงานข่าวเพื่อต่อต้านความรุนแรง 3.การปฏิรูปสื่อภาคประชาชน 4.ความขัดแย้งผลประโยชน์ผู้บริโภคสื่อกับทุนในธุรกิจสื่อ 5.สื่อใหม่ สื่อทางเลือก ทางออก หรือ ทางตันในวิกฤต 6.การรู้เท่าทันสื่อในท่ามกลางความขัดแย้ง 7.สื่อในสถานการณ์ความมั่นคง และ 8.วิกฤตสื่อ ความอยู่รอดของคนข่าว

ขยายเวลาเป็นตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 17 เมษายน 2552 สามารถส่งได้ทางอีเมล์ reporter@inet.co.thอีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-668-9422 สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอบนเวทีจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้จัดงาน และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสถาบันอิศรา จัดประชุมวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ บทเรียนสื่อ: อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน

นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสถาบันอิศรา และเครือข่ายเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จะจัดประชุมวิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ บทเรียนสื่อ: อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายทางวิชาการ

ทั้งนี้การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประจำปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนัก วิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบของผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวได้ โดยต้องมีเนื้อหาของผลงานทางวิชาการในหัวข้อต่อไปนี้ 1.สื่อในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง 2.บทบาทสื่อ กับการรายงานข่าวเพื่อต่อต้านความรุนแรง 3.การปฏิรูปสื่อภาคประชาชน 4.ความขัดแย้งผลประโยชน์ผู้บริโภคสื่อกับทุนในธุรกิจสื่อ 5.สื่อใหม่ สื่อทางเลือก ทางออก หรือ ทางตันในวิกฤต 6.การรู้เท่าทันสื่อในท่ามกลางความขัดแย้ง 7.สื่อในสถานการณ์ความมั่นคง และ 8.วิกฤตสื่อ ความอยู่รอดของคนข่าว

โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ทางอีเมล์ reporter@inet.co.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-668-9422 สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอบนเวทีจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ จัดงาน และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


Worldโครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน

Worldการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

Worldรายละเอียด การประกาศรับผลงานวิชาการ (Call for Papers)

Worldแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม / นำเสนอผลงาน

Worldการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน


เอกการสารวิชาการประกอบการประชุมใหญ่