ภาพหมู่การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558

 

(ภาพจากมหาวิทยาลัยรังสิต)

ภาพหมู่การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558

 

นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน “สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 10  เรื่อง “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิโทเรียม  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต