26สค51-แถลงการณ์ เรื่อง การคุกคามเสรีภาพและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน

Yellแถลงการณ์ร่วมของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การคุกคามเสรีภาพและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน

จาก กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์พร้อมด้วยอาวุธที่อ้างตัวว่า เป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้บุกรุกเข้าไปในสถานีวิทยุและ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBTเมื่อช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบังคับให้พนักงานของของสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวยุติการทำ หน้าที่และได้ตัดสัญญาณการออกอากาศเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชนโดยให้เหตุผลว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลนั้น

จาก พฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าว ไม่ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างรุนแรงและอุกอาจที่ สุดครั้งหนึ่งเพราะมีการคุกคาม ข่มขู่และขัดขวางการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน 

ดังนั้นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย จึงขอประณามการกระทำดังกล่าวและถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้บุกเข้าไป ภายในสถานีโทรทัศน์ NBT และบังคับให้ทางสถานียุติการออกอากาศ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวหาว่าสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือของรัฐบาล หรือเสนอข่าวอย่างลำเอียงซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของ สื่อมวลชนอย่างรุนแรงเช่นกัน

ถ้ากลุ่มพันธมิตรฯเห็นว่า ทางรัฐบาลใช้สถานีโทรทัศน์ NBT  เป็นกระบอกเสียงอย่างผิดกฎหมายก็ควรใช้ช่องทางกฎหมายและบทบัญญัติตามรัฐ ธรรมนูญดำเนินการไม่ควรใช้กำลังบุกรุกเข้าตัดสัญญาณการออกอากาศ ของสถานีโทรทัศน์ NBTเช่นที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพราะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการทั่วไปแต่เป็นสถานที่ ทำงานขององค์กรสื่อมวลชนด้วย ซึ่งควรได้รับการเคารพในสิทธิของผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า มีการปิดล้อมรถถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์หลายสถานี ในหลายๆพื้นที่  องค์กรวิชาชีพสื่อขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการขัดขวางการ ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทุกประเภท ทั้งนี้สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสามองค์กร เคารพในสิทธิการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมย่อมต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพการทำหน้าที่สื่อ มวลชนที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสามองค์กรขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา มีความอดทนในการทำหน้าที่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือมีส่วนทำให้สถานการณ์ ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติที่กำลังตกอยู่ในภาวะความขัด แย้งและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย www.ctj.in.th
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย www.tja.or.th
สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย www.thaibja.org
26 สิงหาคม 2551