26ตค50-ขอให้ยกเลิกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผู้แทนองค์กรสื่อร่วมยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ขอยกเลิกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในวันนี้ (26 ต.ค. 50)ผู้แทนบรรณาธิการข่าวจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นกรณีเร่งด่วน สืบเนื่องจากกรณีการออกระเบียบข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งกระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ผู้แทนองค์กรสื่อมวลชนได้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากระเบียบและประกาศ ดังกล่าว เพื่อขอให้ยกเลิกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและสิทธิเสรีภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของสื่อมวลชน

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ตัวแทนสื่อมวลชน 7 ท่าน ได้แก่ นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายกัมปนาท ตันติวิท กรรมการสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เนชั่นแชลแนล นายธนกร ศรีสุขใส สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี และ นายอภิชาติ บัวทอง สถานีโทรทัศน์ ASTV new 1 ได้นำหนังสือสรุปสาระสำคัญนี้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว