แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน-เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

 
          ตามที่เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)ได้ชุมนุมประท้วงและสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายนำไปสู่ความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก  โดยล่าสุดทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ชุมนุมภายในเวลา 15.00 น ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 นั้น
          ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและภาระหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะชนอย่างถูกต้องรอบด้าน องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงมีข้อเสนอแนะมายังผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและองค์กรต้นสังกัด ดังต่อไปนี้
          1. ขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถอนตัวออกจากพื้นที่ชุมนุมตามเวลาที่ทาง ศอฉ.กำหนด โดยทันที รวมถึงการถอนตัวออกจากพื้นที่ที่มีการปะทะด้วยอาวุธสงคราม เพื่อไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพียงพอ
          2. ขอเรียกร้องให้ต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนงคำนึงถึงความปลอดภัยของนักข่าวและช่างภาพที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยใช้วิจารณญาณในการดูแลสั่งการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวแก่นักข่าวช่างภาพอย่างเหมาะสม
          3. ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังการนำเสนอข่าวและภาพข่าว ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนรอบด้าน  พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวและภาพข่าวในลักษณะที่เป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น
          อนึ่ง ทางสมาคมนักข่าวฯ ขอแจ้งว่า “ปลอกแขนป้ายผ้าสีเขียว” ที่มีตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ เป็นสมบัติของสมาคมนักข่าวฯ และยืนยันการใช้ปลอกแขนดังกล่าวว่าจะต้องใช้ควบคู่กับบัตรประจำตัวพนักงานของต้นสังกัด  เพื่อใช้ในการแสดงตนเมื่อมีการตรวจสอบ โดยขอให้ทุกฝ่ายเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวและช่างภาพ
          ในขณะเดียวกัน สมาคมนักข่าวฯ ขอความร่วมมือจากเพื่อนสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบ หากพบว่ามีบุคคลภายนอกแอบอ้างในการใช้ปลอกแขนดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่า เป็นการแอบอ้างจริง สมาคมฯ สามารถขอเรียกคืนปลอกแขนดังกล่าวได้
 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
17 พฤษภาคม 2553