3เมษายน2555-แถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาล ยุติการแทรกแซงสื่อ

แถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาล ยุติการแทรกแซงสื่อ

จากกรณีที่สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือไปยังประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เพื่อขอลดจำนวนช่างภาพ และผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  ที่ถูกวางตัวไว้เป็นทีมล่วงหน้า เพื่อรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในนามทีวีพูล โดยอ้างว่ามีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนสื่อมวลชนและระบบรักษาความปลอดภัย  ให้คงเหลือเฉพาะทีมที่ติดตามนายกรัฐมนตรีและคณะอย่างเป็นทางการเท่านั้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิเสธการตอบคำถามของนางสาวสมจิตต์ นวเครือสุนทร  ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่สอบถามว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลเป็นหนึ่งในประเด็นการเจรจาด้วยหรือไม่

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว พบว่ามีความพยายามจะขอเปลี่ยนตัวผู้สื่อข่าวไปเป็นทีมอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ยังคงยืนยันส่งชื่อ นางสาวสมจิตต์  นวเครือสุนทร ไปทำข่าวในนามทีวีพูลเช่นเดิม เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานีที่วางลำดับการทำงานไว้แล้ว

จดหมายขอลดจำนวนสื่อมวลชนจากสำนักโฆษกฯ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของกองบรรณาธิการข่าว เป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในวิสัยปกติที่พึงทำ  เนื่องจากแต่ละสถานีมีดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมทำหน้าที่รายงานข่าว  รัฐบาลจะต้องคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและต้องเคารพการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ ไม่เช่นนั้นสื่อมวลชนก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลข่าวสารที่มีความรับต่อสังคมได้อย่างเต็มที่   ในขณะที่รัฐบาลยืนยันความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่สัญญาในฐานะตัวแทนประชาชน  รัฐบาลก็ควรต้องพร้อมรับการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจของกองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ที่ยึดมั่นหลักการทำงานซึ่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกแขนง ได้ยึดมั่นในการทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพอย่างกล้าหาญ ปราศจากอคติ แม้จะต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3 เมษายน 2555