แถลงการณ์เรื่อง เรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดันสื่อ

 

แถลงการณ์เรื่อง เรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดันสื่อ

จากกรณีที่มีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองทั้งฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาล และ ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล ในช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งในการชุมนุมปิดล้อมดังกล่าวย่อมนำไปสู่การต้องการพื้นที่เสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ชุมนุม และในส่วนของสื่อมวลชนเองก็ต้องการข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ จากความต้องการดังกล่าวของทั้ง 2 ฝ่ายก็นำไปสู่การคาดหวังและการเข้าใจที่แตกต่างกันในการทำงานของทั้งสองฝ่าย จนนำไปสู่การก้าวล่วงในบทบาทของกันและกัน อย่างกรณีที่เกิดขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำ กปปส. เวทีแจ้งวัฒนะ ได้นำมวลชนมาปิดล้อมบริเวณหน้า สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี ถนนวิภาวดี เนื่องจากไม่พอใจการเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ยุติลงโดยมิได้เกิดเหตุรุนแรงใดๆ นั้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งทีดี

ทางองค์กรวิชาชีพสื่ออันประกอบไปด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียกร้องและทำความเข้าใจไปยังมวลชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ชุมนุมเรียกร้อง คัดค้านในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ขอให้งดเว้นการกระทำการดังกล่าวซึ่งอาจจะนำไปสู่การคุกคาม กดดันการทำงานของสื่อมวลชน ถึงแม้ว่าสื่อมวลชนนั้นๆ จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่าคลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรม ไม่ใช่ข้อเท็จจริง สร้างความเสียหาย ก็สามรถที่จะใช้ช่องทางในการทักท้วง ชี้แจง ทำความเข้าใจเรียกร้องความเป็นธรรม หรือใช้ขั้นตอนการดำเนินทางกฎหมาย กับสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนั้นได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุมครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหาย

2. จากกรณีดังกล่าวทางองค์กรวิชาชีพสื่อทั้งสาม จึงขอเรียกร้องและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆ ให้พึงตระหนักในบทบาทหน้าที่และหลักการในการดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของกันและกันอย่างชอบธรรม

3. ขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อขอเรียกร้องให้องค์กรสื่อทุกแขนงทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม สมดุล "ใช้เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ" ไม่ใช้การกล่าวหา ประณาม สร้างความเกลียดชัง แตกแยก หรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องให้สื่อทุกแขนง พยายามหาช่องทางการทำหน้าที่สื่อเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้ง ความรุนแรง ความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ เพื่อนำสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว

สมาคมนักข่าวิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

27 กุมภาพันธ์ 2557