13เมย52-แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเรื่อง การคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน

จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักข่าวและช่างภาพสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและภาพข่าว รายงานให้ประชาชนได้รับทราบ แต่ในสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลับมีความสุ่มเสี่ยง ต่อความปลอดภัยของชีวิตนักข่าว โดยมีนักข่าวบางสำนักได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ หลายคนถูกทำร้าย บางคนถูกตรวจค้น และขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การปะทะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สมาคม นักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของเพื่อนสื่อมวลชนทุกแขนง จึงมีข้อเรียกร้อง ไปยังฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

1. ขอให้แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ยุติคำปราศรัยที่ทำให้ผู้ชุมนุมมีความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ มวลชน ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อตัวนักข่าวได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สื่อมวลชนทุกแขนง มีหน้าที่ต้องเข้าไปรายงานข้อเท็จจริงจากการกระทำของทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน เพื่อนำเสนอให้สาธารณชนพิจารณาสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยสมาคมนักข่าวฯ ได้ประสานแกนนำนปช.บางคน ให้เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของนักข่าวแล้ว

2. ขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดำเนินการด้วยความละมุน ละม่อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและนักข่าว พร้อมทั้งแจ้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนแก่สื่อมวลชน ก่อนเข้าปฏิบัติการใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงทุกครั้ง

3. ขอ ให้นักข่าวของสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมทุกจุด ระมัดระวังเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และให้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุด ในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่

4. ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนง ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมการทำหน้าที่สื่อมวลชน ที่ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง นำเสนอข้อเท็จจริงรอบด้าน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และควรตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนนำเสนอ ไม่เน้นการแข่งขันในเรื่องความรวดเร็วในการเสนอข่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ และขอเรียกร้องให้กองบรรณาธิการสื่อทุกแขนง ช่วยกันกำชับดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักข่าว โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จุดเสี่ยงและล่อแหลม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

13 เมษายน 2552