24เมย52-สมาคมนักข่าวฯชี้แจงผู้ชายกระชากผมผู้หญิงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไม่ใช้ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพ

นาย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเด่น เย็นนี้ ถึงภาพข่าวที่มีชายคนหนึ่งกระชากผมผู้หญิงเสื้อแดงเหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ ว่าไม่ใช่ทหาร แต่ชายคนดังกล่าวสะพายกล้องและคล้องบัตรผู้สื่อข่าว

จาก การตรวจสอบข้อมูลกับผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคน ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เคยรู้จักชายคนดังกล่าวมาก่อน ซึ่งตามปกติหากเป็นช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวในภาคสนาม ก็มักจะรู้จักคุ้นเคยกัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะใช่ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพ ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของสำนักใดสำนักหนึ่ง ตามที่โฆษก กองทัพบกให้สัมภาษณ์

อย่าง ไรก็ตามทางสมาคมฯก็จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวต่อไป ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันแน่ชัดว่าชายคนดังกล่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวหรือช่าง ภาพฯ โฆษก กองทัพบก ต้องรับผิดชอบต่อการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว

นาย ประดิษฐ์กล่าวว่านอกจากนี้ในที่ประชุมกรรมการสมาคม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้มีการทำหนังสือเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน โดยจะขอความร่วมมือจากนักข่าว และช่างภาพของสื่อมวลชนทุกแขนงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทุก พื้นที่ เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทย บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง บริเวณถนนเพชรบุรีซอย ๕ ซอย ๗ และบริเวณชุมชุมชนนางเลิ้งและบริเวณทำเนียบรัฐบาลและทั้งพื้นที่อื่นๆ ของการชุมนุม ซึ่งจะมีการนัดหมายนักข่าวและช่างภาพสื่อมวลชนทุกแขนงหารือในเรื่องดังกล่าว ในเร็วๆ นี้


๒๔ เมษายน ๒๕๕๒