ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยรับมอบเงินจากบ.เทรนด์ไมโคร 5 หมื่นบาท

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน  5 หมื่นบาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554