ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยรับมอบเงินจากซีพีออล์ จำนวนเงิน 2 แสนบาท

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัยรับมอบเงินบริจาคจากเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวนเงิน 2 แสนบาท เพื่อส่งกำลังใจให้เพื่อสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย