ภาพกิจกรรมรับมอบสิ่งของและมอบถุงยังชีพให้กับองค์กรสื่อต่างๆ