ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย จัดกิจกรรม “กู้บ้าน ซ่อมรถ คนทำข่าว”

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย จัดกิจกรรม “กู้บ้าน ซ่อมรถ คนทำข่าว”

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือนักข่าวที่ประสบอุทักภัยว่า ศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักข่าวที่ประสบอุทกภัย  (ศปสภ.) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน )  บริษัทโตโยต้า  มอเตอร์(ประเทศไทย ) จำกัด และสถาบันการเงินหลัก ๖ แห่ง  ประกอบด้วย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย   จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ กู้บ้าน  ซ่อมรถ คนทำข่าว ” ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้ความรู้เรื่องการซ่อมบ้านและการดูแลบ้านหลังน้ำรถจากช่างผู้เชี่ยวชาญ   ความรู้ในการซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วม   และคำปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งด้านหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์  ขณะนี้พบว่า มีสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คน

กิจกรรมในงาน “ กู้บ้าน  ซ่อมรถ คนทำข่าว ” ครั้งนี้  จะมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นตั้งแต่การเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมให้ปลอดภัย  การดำเนินการซ่อมแซมบ้าน  โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือเอสซีจี   และผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จากบริษัทโตโยต้า  มอเตอร์  (ประเทศไทย ) จำกัด จะมาให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินหลายแห่งที่พร้อมจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมบ้าน

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมแจ้งลงทะเบียนผ่านอีเมล์ reporter@inet.co.th หรือโทร. ๐๒-๒๔๓-๘๖๗๓   สมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับแจก “ถุงกลับบ้าน” ของบริษัท ยูนิลีเวอร์ เป็นที่ระลึก

//////////////////////////////////////////////////////////////////

กู้บ้าน ซ่อมรถ คนทำข่าว

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๐๐ น.         พิธีเปิดการอบรม

โดย       ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๑๕ น.         การให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสภาพบ้านและการซ่อมบ้านหลังน้ำลด

ประกอบด้วยการ  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า   ระบบประปา และสุขภัณฑ์

โครงสร้าง พื้น ผนัง ฝ้า ประตู หน้าต่าง  ถาม - ตอบ สารพันปัญหา

โดย  ทีมงานเครือ SCG

๑๒.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.         การให้คำแนะนำเรื่องการเงินจากสถาบันการเงินหลาย ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทย

จิรารักษ์ กุลสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และธุรกิจให้เช่าซื้อ

ธนาคารกรุงเทพ

สมชาย พันธรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารระดับ VP. ฝ่ายลูกค้าบุคคลนครหลวง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ดำเนินรายการโดย           ปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร์  รองเลขาธิการ  สมาคมนักข่าวฯ

๑๔.๐๐ น.         การให้ความรู้เรื่อง “ การซ่อมรถ ”

โดย       มนัส ดาวมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านเทคนิค

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย