แถลงข่าว “คนข่าวมาขายของ” วันที่ 17-18 ธ.ค. 54 ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center

แถลงข่าว “คนข่าวมาขายของ”

วันที่ 17-18 ธ.ค. 54 ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (คนที่สามจากซ้าย) และนายวินัย ศรีชอบธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (คนที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วยนายดำฤทธิ์  วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (ซ้ายสุด) นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (คนที่สี่จากซ้าย) นายสุรศักดิ์ จิระวัสตมงคล อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (คนขวาสุด) นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (คนที่สามจากขวา) นางสาวอศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่สองจากขวา)     ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “คนข่าวมาขายของ” ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2554 ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center  เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม