ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวที่ประสบอุทกภัย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักข่าวที่ประสบอุทกภัย"

นายเสด็จ บุนนาค อุปนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือสื่อมวลชนในส่วนที่เป็นสมาชิก ของศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จำนวน 357 คน คนละ 6000 บาท รวมเป็นเงิน 2,142,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554