โตโยต้ามอบเงิน 1แสนบาท ให้นักข่าวประสบอุทกภัย

 

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รับมอบเงิน 1 แสนบาท จากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด  เพื่อมอบให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา