แด่ อิศรา อมันตกุล -ชมัยภร แสงกระจ่าง

แด่  อิศรา อมันตกุล

ลูกผู้ชายชื่ออิศรา

ทุกย่างก้าวแกร่งกล้าท้าทายฝัน

ยืนเชิดหน้าสู้แสงแห่งตะวัน

จะแผดเผากี่ครั้งครันไม่หวั่นกลัว

กล้าตะโกนหานายกรัฐมนตรี

กล้ายืนยัน กล้าต่อตี กล้ายิ้มหัว

กล้าเผชิญ กล้ายืนหยัด กล้าเต็มตัว

กล้าเย้ายั่ว อย่างองอาจ ต่ออำนาจคน

ชีวิตเขามีสองด้านประมาณว่า

เป็นนักข่าวหาญกล้ามีเหตุผล

เป็นนักเขียนซ่อนนัยไว้แยบยล

เป็นสองตนหนึ่งใจในกาลเวลา

อิศรา อมันตกุล

นามนี้ฟังอบอุ่น คนหาญกล้า

เป็นนักเขียน เป็นนักคิด “อิศรา-

อมันตกุล”ยืนยันมาแต่วันวาน

คือนักหนังสือพิมพ์นักคิดนักเขียน

คือดวงเทียนส่องชาติแสนอาจหาญ

คือคนที่ชีพฟื้นชื่อยืนกาล

คือตำนานคือชีวิตอิศรา


ชมัยภร  แสงกระจ่าง

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕