ฟังเนื้อหา อภิปรายพิเศษ “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

5 มีนาคม 2558

อภิปรายพิเศษ ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ

มานิจ สุขสมจิตร

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

กวี จงกิจถาวร

สื่อมวลชนอิสระ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ฟังเสียง อภิปราย 1

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2558/580304-seminar1.mp3{/mp3remote}

ฟังเสียง อภิปราย 2

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2558/580304-seminar2.mp3{/mp3remote}

ฟังเสียง อภิปราย 3

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2558/580304-seminar3.mp3{/mp3remote}

ฟังเสียง อภิปราย 4

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2558/580304-seminar4.mp3{/mp3remote}