ประกาศ เรื่อง จำหน่ายโซฟาขนาด 7 ที่นั่ง พร้อมสตู 2 ตัว

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง จำหน่ายโซฟาขนาด 7 ที่นั่ง พร้อมสตู 2 ตัว

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสมุดสมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องจำหน่ายโซฟาออก 1 ชุด เป็นโซฟาหนังแท้ อายุการใช้งานราว 20 ปี แต่คุณภาพยังพอใช้งานได้ โครงสร้างยังแข็งแรง มีเบาะบางส่วนที่ยุบ ตรงหนังหุ้มมีริ้วรอยบางส่วน จึงจะขอประกาศขายโซฟาชุดดังกล่าวด้วยการประมูลในราคาเริ่มต้น 4,000 บาท ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และราคามาที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ 9   สิงหาคม 2558 ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้ ไม่รับการเสนอราคาทางโทรศัพท์ หรือทางวาจา และผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายโซฟาเอง ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการประมูล

 

17 กรกฎาคม 2558