สมาคมนักข่าวฯจัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว”

สมาคมนักข่าวฯจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว” ร่วมกับ นางพิริยาภรณ์ ธรรมามารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   สมาคมฯในฐานะประธานโครงการร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักข่าวที่เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๐ คน  เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘