สมาคมนักข่าว จัด “คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ ฉลอง ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ”

สมาคมนักข่าว จัดคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ ฉลอง ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

(มีการแถลงข่าวการจัดคอนเสริต์บทเพลงแห่งหวงเหอ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย คณะนักร้องประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน และสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จัด “คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ  ฉลอง ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย คณะนักร้องประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน และสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ จัด “คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ  ฉลอง ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ โดยจะมีคณะนักร้องและวงคอรัสทั้งจากจีนและไทยเข้าร่วมการแสดง     ประกอบด้วย คณะนักร้องประสานเสียง ยุ่นเหอ จากปักกิ่ง  คณะนักร้องประสานเสียงอ้ายเยี่ย จากซัวเถา คณะนักร้องประสานเสียงปาสูจากเฉิงตู  คณะนักร้องประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน  และวงบางกอก ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า

 

ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวการจัดคอนเสริต์บทเพลงแห่งหวงเหอ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องดวงกมล ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา จึงขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ – ๖๖๘-๙๔๒๒

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑


กำหนดการงานแถลงข่าว

“คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ ฉลอง ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องดวงกมล ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

๑๐.๐๐ น.        ลงทะเบียน

๑๐.๓๐ น.       กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

นายวันชัย วงศ์มีชัย     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวถึงความสัมพันธ์ ไทย-จีน

นายพินิจ จารุสมบัติ    ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์

กล่าวถึงความเป็นมาการจัดคอนเสิร์ต

นายเขียน ไชยศุภรากุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

กล่าวถึงความเป็นมาของบทเพลงแห่งหวงเหอ

นางผุสดี คีตวรนาฎ     หัวหน้าคณะนักร้องส่งเสริมศิลปิน

และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑.๐๐ น.        รับชมตัวอย่างเพลงอมตะชุด “บทเพลงแห่งหวงเหอ”