สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

28  กรกฎาคม  2558     นาย วันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่  ผู้รับประโยชน์ นาง อัครภรณ์ มีถม   ภรรยา  นาย ธนดล  มีถม  อดีตกรรมการบริหาร  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)