ภาพข่าวสมาคมนักข่าวฯจัดคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ Mr. Wu Zhiwu อุปฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย   ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ โดยมีนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายเขียน ไชยศุภรากุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย  นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และนางผุสดี คีตวรนาฏ หัวหน้าคณะนักร้องส่งเสริมศิลปินให้การต้อนรับ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘