สมาคมฯ ส่งมอบเงินช่วยเหลือกรณีเมียนมาร์ประสบภัยพิบัติอุทกภัย

นางสาวตติกานต์ เดชชพงศ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมฯ ส่งมอบเงินช่วยเหลือกรณีเมียนมาร์ประสบภัยพิบัติอุทกภัยผ่านทางสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเร็วๆนี้