ภาพบรรยากาศอบรม “ กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน”

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน”
ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 62 ณ บริษัท รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)จำกัด วิภาวดี 62


ลงทะเบียนเวลา 08.00-08.30 น. กรณีที่ไม่สามารถไปร่วมอบรมได้กรุณาแจ้งให้สมาคมฯทราบล่วงหน้าที่ โทร. 02-668-9422 หรือ tjareporter@gmail.com

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟให้ยั่งยืน”โดย คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และเรียนรู้อุปกรณ์ในการชงกาแฟและเครื่องชงกาแฟ และ Work Shop กาแฟร้อน / กาแฟเย็น พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านกาแฟสร้างอาชีพต้นแบบ สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่อยู่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร (รายละเอียดตามกำหนดการการ)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

2

กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

NationTV

3

ขนิษฐา เทพจร

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน

4

ขนิษฐา สุโกมล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

5

ขวัญหทัย มาลากาญจน์

สถานีข่าว TNN24

6

จิตรา   สร้อยพวง

ThaiPBS

7

จิตฤดี บรรเทาพิษ

อมรินทร์ทีวี

8

จิรภา ศรนุวัตร

fm 96.5 MHz.

9

จีรวัฒน์ ณ ถลาง

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

10

ชินวัฒน์ แพทยานนท์

PPTV

11

เชษฐ์ สุขสมเกษม

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

12

ญาณตา ธีพรเลิศ

สำนักข่าวไทย อสมท

13

ญาณิณ  วงศ์ประโคน

ThaiPBS

14

ณฤดี จันทรเกษมชัย

ช่อง7

15

ณัฎฐ์ชิตา เกิดแดง

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16

เทียมใจ ทองเมือง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

17

ธทรง อัศวเสนา

เนชั่นทีวี

18

ธนิดา นันทพรพิพัฒน์

อดีตผู้สื่อข่าว นสพ.แนวหน้า

19

ธนิตา  เทียนเงิน

ThaiPBS

20

ธิดารัตน์ ษิณปักษา

ThaiPBS

21

นิกร ผังวิวัฒน์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

22

นิภาพร เอี้ยววิเชียร

THAIPBS

23

นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์

สำนักข่าวเนชั่น

24

ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

25

ปรียาลักษณ์ บุญมั่น

สถานีข่าว TNN24

26

ปาณิศา  เขื่อนแก้วภากูล

ThaiPBS

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

27

พัทธรัตน์  เผือกเอี่ยม

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

28

ภัทราพร โพธิ์ทองสุข

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

29

ภานพ ใจเกื้อ

บางกอกทูเดย์

30

มณสิการ รามจันทร์

หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

31

มนัสวี ธนวิจิตรพันธ์

สวพ.91

32

วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

33

วารี น้อยใหญ่

ฟรีแลนซ์

34

วิกันดา ขันธ์แก้ว

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

35

ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์

ซีไทม์มีเดีย

36

สมบัติ  บำรุงวงศ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

37

สรกนก มานูญวงศ์

หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่

38

สิริรัตน์ วารีรำพึงเพลิน

www.thinsiam.com

39

สุทธิมา ศรนุวัตร

fm 96.5 MHz.

40

สุธี ชินรักษา

ลอจีสติทไทม์

41

สุพรรณิกา เข็มเพ็ชร

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

42

สุภาพร พัฒปาน

ThaiPBS

43

สุรกิจ แก้วมรกต

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

44

เสาวนีย์ โยธกา

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

45

หทัยรัตน์ พหลทัพ

ThaiPBS

46

อัญชลี อริยกิจเจริญ

ช่อง 7

47 ผดุงสิน  ศรีไชโย เมโทรทีวี
48 ยเผด็จโชค อภิสิทธิ์นิรันดร์ นิวพลัส
49 วิษณุพงษ์  หิญชีระนันท์ เดลินิวส์

 

 

เชิญร่วมอบรม “ กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ สำหรับสื่อมวลชน” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558  ณ บริษัท รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)จำกัด วิภาวดี 62 สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วนที่ลงทะเบียนออนไลน์  ไม่เสียค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 (หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนก็จะปิดการรับสมัคร)

 

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟให้ยั่งยืน”โดย คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และเรียนรู้อุปกรณ์ในการชงกาแฟและเครื่องชงกาแฟ และ Work Shop กาแฟร้อน / กาแฟเย็น  พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านกาแฟสร้างอาชีพต้นแบบ สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่อยู่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร


ปิดการรับสมัคร การอบรมกาแฟสร้างอาชีพแล้วครับ เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวนแล้วครับ

 

ลงทะเบียนออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1mFQcR4UDstehFwDeOweouzWNfGRQrbrsmSLrMB7m1U0/viewform?c=0&w=1


 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการ

จัดอบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

วันเสาร์ที่  17 ตุลาคม 2558  เวลา 08.00 น. – 16.30 น.

ณ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (วิภาวดี 62)

 

08.00 - 08.30 น.                                ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.                                เยี่ยมชมร้านกาแฟสร้างอาชีพต้นแบบ

09.00 - 09.15 น.                                กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

09.15 - 12.00 น.                                บรรยายหัวข้อ “ทำร้านกาแฟอย่างไรให้ยั่งยืน”

โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

12.00 - 13.30 น.                                รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.00 น.                                เรียนรู้อุปกรณ์ในการชงกาแฟและเครื่องชงกาแฟ

Work Shop กาแฟร้อน / กาแฟเย็น

16.00 - 16.30 น.                                พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

 

************************************************