พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ”

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ”

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นประธานพิธิปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ”  โดยมีผู้บริหารสื่อจำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ สนับสนุนโครงการโดย สำนักงาน กสทช. เมื่อ 18 ตุลาคม 2558