สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

28  ตุลาคม  2558     นาย วันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่  นาย อภิชาต  พวงเดช   ผู้รับค่าสินไหมมรณกรรมของ  นาย ชัชวาล  พวงเดช  สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)