สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม

2  ธันวาคม  2558     นาย วันชัย  วงศ์มีชัย   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   มอบสินไหมมรณกรรมของ  นางจินตนา  นาคเล็ก  สมาชิกสมาคมฯ  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้  จำนวนเงิน  100,000.-  บาท    ให้แก่ผู้รับประโยชน์   น.ส. อาภาภัทร  นาคเล็ก    และ     น.ส. อมลณัฐ  นาคเล็ก   ธิดาของผู้เสียชีวิต

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  ไว้กับ บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน)