สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับวชิรพยาบาล จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ฉลอง ๖๐ ปี สมาคมฯ (ลงทะเบียนออนไลน์)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับวชิรพยาบาล

จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ฉลอง ๖๐ ปี  สมาคมฯ

 

นางสาวชุติมณฑ์  ศรีขำ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับวชิรพยาบาลขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.วชิระพยาบาล ถนนสามเสน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th โดยสมาคมได้จัดเตรียมเสื้อที่ระลึกและบัตรรถไฟฟ้าบีทีเอส ๖๐ ปี สมาคมฯ ไว้มอบให้สำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ลงทะเบียนออนไลน์

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

(ดาวโหลดโปสเตอร)