2 องค์กรสื่อ พบตัวแทน ICRC หารือความร่วมมือพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนของไทย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสุเมธ สมคะเน เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย หารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและงานอบรมกับ นายกุลวรรธน์ ชิตรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)และนางสาวธนาภา ทุยเที่ยงสัตย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

โดยตัวแทนทั้ง 3 องค์ ได้มีความเห็นตรงกันในเบื้องต้น ในการจัดโครงการอบรมให้กับสื่อมวลชนของไทย ส่วนจะมีโครงการ/กิจกรรมใดบ้าง จะแจ้งให้ทราบในราบละเอียดต่อไป

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย #สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation