สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่น 12 สื่อมวลชนทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่จำเป็นต้องเข้าพื้นที่รายงานข่าวในสถานการณ์ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” (Safety Training 12)  รุ่นที่ ๑๒ ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง  ๓. การถอดบทเรียนการทำข่าวการชุมนุม ๔. การบรรยายเรื่องถอดบทเรียนสื่อมวลชนโลก 

ขอเชิญสื่อมวลชนอายุไม่เกิน ๔๕ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม รับจำนวน ๓๐ คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ภายใน ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

สำหรับสื่อมวลชนที่เคยผ่านการอบรม Safety Training มาแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ สมาคมฯเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจ หอบหืด ลมชักฯ ได้การรับรองจากต้นสังกัด สามารถลงทะเบียนจากลิงค์ด้านล่างนี้ 

ทั้งนี้สมาคมฯจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมในวันที่ 19 เม.ย. นี้ พร้อมแจ้งกำหนดการและกติกาในการเข้าอบรม และกรณีที่มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนมากเกิน 30 คน จะใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมและถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิงก์ลงทะเบียน >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTv5KKYhZZhPdSRJ1DzRzlvaDZPVxFkQS1U9k486rOwRPw-w/viewform