ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับพล..ท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บมจ.วิริยะประกันภัย และนางกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.วิริยะประกันภัย ในโอกาสที่ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ประจำปี 2559 ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ