สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ๒๕๕๙

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ๒๕๕๙

วันนี้ (๒๐ เมษายน) นางสาวบุษดี พนมภู  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๕๙ สมาคมฯ ได้อนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับสมาชิกจำนวน ๙๕ ทุน ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท โดยจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

รวมทั้งในปีนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี จัดทำโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อมอบให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ขึ้นเป็นปีที่ ๙  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยมีบุตร-ธิดาสมาชิก ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน ๑๐ ทุน

สมาชิกสมาคมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนได้ที่ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ หรือ www.tja.or.th