เสรีภาพสื่อมวลชน ต้องไม่ละเมิดสิทธิประชาชน

วันที่ 3 พ.ค.ของทุกปี องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" เพื่อให้ความสำคัญของเสรีภาพสื่อและเตือนรัฐบาลให้เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 

“ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ” เป็นเนื้อหาหลักในการรณรงค์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในประเทศไทย  ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง รอบด้าน รัฐต้องไม่ปิดกั้นข้อเท็จจริง

 

ทั้งนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย       ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 พ.ค. ที่สมาคมนักข่าวฯ โดยจะร่วมอ่านแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อ และเสวนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...ประชาชนได้อะไร?”

 

ขวบปีที่ผ่านมา  แม้จะเป็นยุคที่อุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็เป็นปีที่สื่อมวลชนไร้ประชาชนยืนอยู่เคียงข้างเฉกเช่นในอดีต  มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสื่อ และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมสื่อมวลชนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ อย่างเคร่งครัด  ทั้งที่จริงแล้ว  ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนไม่ให้สื่อมวลชนสื่อมวลชน มากมาย โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมสื่ออีก