นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ พบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อมอบเสื้อที่ระลึก “ถูกต้อง รอบด้าน หลักประกันเสรีภาพ” เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี