ไว้อาลัยสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำกล่าวไว้อาลัยสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

“ในนามสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอไว้อาลัยให้กับบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยในปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน มีนักข่าวเสียชีวิตจำนวน 82 คน

ขอดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายจงสถิตอยู่ในสัมปรายภพ อย่างมีความสุขสงบ เพราะการเสียชีวิตของท่านเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกเราจึงขอไว้อาลัยในการเสียสละของพวกท่านด้วยความจริงใจ และพวกเราจะไม่ลืมสิ่งที่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรา ณ วันนี้”