สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิตกับสมาคมนักข่าวฯ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สภากาชาดไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯจัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำหรับครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒๐

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ#ThaiJournalistsAsso