พิราบฟิตแอนด์เฟิร์มรุ่นที่ 7 -ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

 

 

 

 

 

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบฟิตแอนด์เฟิร์มรุ่นที่ 7 ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักข่าวสนใจในการดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลดความเครียดและความกดดันจากการทำงาน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้สื่อข่าวจากทุกแขนงเข้าร่วม 30 คน สนับสนุนการอบรมโดยบริษัทซาโนฟี่  สนับสนุนทีมวิทยากรโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข   และสนับสนุนของที่ระลึกโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

พิราบฟิตแอนด์เฟิร์มรุ่นที่ 7

ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

 

นางสาวบุษดี พนมภู กรรมการบริหารและประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสวัสดิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิราบฟิตแอนด์เฟิร์มรุ่นที่ 7 ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักข่าวสนใจในการดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ลดความเครียดและความกดดันจากการทำงาน

ในการอบรมมีการบรรยายทางวิชาการทั้งในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการป้องกันอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมรวมถึงการใช้ยาบรรเทาอาการปวดอย่างเหมาะสม เน้นการฝึกปฏิบัติที่นักข่าวสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน พร้อมกับสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มบำรุงธาตุเจ้าเรือน โดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครที่ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน (คลิ๊กที่นี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม ทางwww.tja.or.th   Email; tjareporter@gmail.com สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับของที่ระลึกชุด “ พิชิตออฟฟิคซินโดรม” คนละหนึ่งชุด

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน (คลิ๊กที่นี้)

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

 

พิราบฟิตแอนด์เฟิร์มรุ่นที่ 7

ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

09.30 น.- 09.45 น.       พิธีเปิดการอบรม

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหารซาโนฟี กล่าวแนะนำบริษัทและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการฯ ถ่ายรูปพร้อมกัน

09.45-12.00 น.             บรรยายโรคที่ต้องระวัง และออฟฟิศซินโดรม

สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีนวดพิชิตออฟฟิศซินโดรม

โดย วิทยากรจากกรมแพทย์แผนไทย

10.20-10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 -13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 -14.00 น.            ให้ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน

พร้อมกับสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มบำรุงธาตุเจ้าเรือน

14.00-16.00 น.             สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีนวดพิชิตออฟฟิศซินโดรม

โดย วิทยากรจากกรมแพทย์แผนไทย(ต่อ)

16.00 น.                       ปิดการอบรม

 

 


ของที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

รับสมัครเพิ่มเติม จากเดิมรายชื่อคือ

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิราบฟิตแอนด์เฟริมรุ่นที่ 7 -ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สังกัด
1 นางสาว วรนุช เจียมรจนานนท์ ตู่ กรุงเทพธุรกิจ
2 นางสาว ธนิตา  อิสรา โบ นสพ.บ้านเมือง
3 นางสาว อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ บางกอกโพสต์
4 นางสาว เทียมใจ ทองเมือง แดง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
5 นาย วีระพันธ์ โตมีบุญ แว่น นสพ. เดลินิวส์
6 นางสาว ดวงพร มะโนแจ่ม อ้อ สปริงนิวส์
7 นางสาว มนัสวี ธนวิจิตรพันธ์ ทราย สวพ.91
8 นางสาว นภาพร แจ่มทับทิม องุ่น บางกอก บิสซิเนส บอร์ดแคส (nowtv)
9 นาย ปวเรศน์ สุขไพบูลย์ ปังปอนด์ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาญี่ปุ่นนิกกันไทยบิสเนส
10 นางสาว จันดารา อุดมสิน แป๋ว หนังสือพิมพ์แนวหน้า
11 นาง สิริรัตน์ วารีรำพึงเพลิน หนึ่ง เวบไซต์thinsiam.com
12 นาย พีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล เล็ก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
13 นาย วชิรหัตถ์  นามบุตร ช้าง ผู้จัดการรายวัน 360
14 นาย คณาภพ ทองมั่ง โมทย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15 นางสาว ชนาทิพย์ เหตระกูล ทิพย์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
16 นางสาว นส.อารีย์ เหมเปา ค่าย นสพ.แนวหน้า
17 นางสาว สิริพร   พานทองถาวร ไก่ นสพ.แนวหน้า
18 นางสาว สุพัฒนา บุญธรรม น้ำ สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็นง
19 นาย ผดุงสิน ศรีไชโย มีน เมโทรทีวี
20 นางสาว ภัทราพร โพธิ์ทองสุข เหมียว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
21 นางสาว ขนิษฐา สุโกมล แย้ม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
22 นาย กานต์ เหมสมิติ กานต์ ไทยรัฐ
23 นางสาว บุษดี พนมภู นิด บ้านเมือง
24 นางสาว สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ ปรางค์ สยามรัฐ
25 นางสาว จุฑามาศ มาศมัณฑนะ ฟ้า Manager Online
26 นางสาว พรรณพิมล แดงรัศมีโสภณ กิ๊ฟ Manager Online
27 นางสาว สิริลักษณ์  เขตร์กุฎี พลอย Manager Online
28 นางสาว กันยารัตน์  ทัศนศรี นก HOWE Magazine
29 นางสาว เอื้อมพร ด่อนสิงหะ กุ๊ก HOWE Magazine