ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

เพื่อทราบ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดทำการถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 แล้วจะหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 เมษายน  – วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  เปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน  2564  สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ทาง tjareporter@gmail.com  เขียนหัวเรื่องว่าสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564