สมาคมนักข่าวฯ;ขอเชิญ​สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้สื่อข่​าวไทยก้าวไกลสู่จีน-อ​าเซียน”

ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด “โครงการพัฒนาผู้สื่อข่าวไทยก้าวไกลสู่จีน-อาเซียน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้สื่อข่าวไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่สำคัญของประเทศจีน และส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวไทย เข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจการเมือง สังคมวัฒนธรรมและนโยบายของรัฐบาลจีนในยุคปัจจุบัน

ในวันพุธที่ 24-วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายังโทรสารหมายเลข 0 2832 0391 หรืออีเมล์ patsaralukwat@pim.ac.th ภายในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณภัสรลักษณ์ โทร 0 2832 0412