ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หารือจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ Dr.Tang Zhimin คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในโอกาสที่ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา เข้าหารือเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ