สมาคมนักข่าวฯแจ้งสมาชิกใช้สิทธิ์สวัสดิการผู้ป่วยนอก

สมาคมนักข่าวฯแจ้งสมาชิกใช้สิทธิ์สวัสดิการผู้ป่วยนอก

นางสาวบุษดี พนมภู ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่าตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯได้จัดทำโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกนั้น ในปีนี้ สมาชิกสมาคมฯ สามารถใช้บริการสวัสดิการผู้ป่วยนอกได้ที่โรงพยาบาลเวชธานี และโรงพยาบาลพญาไท ๓ รักษาพยาบาล คนละ ๖ ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมปีละไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวครอบคลุมบริการทันตกรรม ยกเว้นการใช้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านเสริมความงาม และการรักษาพยาบาลตามโปรแกรมเหมาจ่ายต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม  www.tja.or.th โทร. 02-668-9422

 

สมาคมนักข่าวฯ-รพ.พญาไท3 ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559


 


 

บันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของสมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี

(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558- 30 ตุลาคม 2559)